15 | 12 | 23.

Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet

Sajtóközlemény                                                    

301,48 MILLIÓ FORINT TÁMOGATÁS A Betegellátás infrastrukturális körülményeinek javításÁRA a Dr. Réthy Pál Kórházban

301,48 millió forint támogatást használt fel a  Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet a betegellátást szolgáló infrastruktúra javítására, a  TIOP-2.2.8.A-15/1 kódszámú, „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” című európai uniós pályázati felhívás A komponensének lehetőségét kihasználva.

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megjelent TIOP-2.2.8.A-15/1 kódszámú, „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” című felhívás a 2007-2015 időszak alatt megvalósított egészségügyi infrastrukturális fejlesztéseket támogató uniós projektekhez kapcsolódóan, azok kiegészítéseként volt pályázható.

Jelen támogatás lehetőségét megragadva a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 301,48 millió forint összköltségvetésű projektet valósított meg 2015 decemberére. Az elnyert támogatás a 2007. január 1. és 2015. december 31. között, nem uniós költségvetésből már megvalósult infrastrukturális beruházások fedezetére, eszközállományának megújítására, valamint az egészségügyi szakellátás elérhetőségének és minőségének területi kiegyenlítése érdekében a szolgáltatási kör bővítésére volt fordítható.

Projektünk építési jellegű beruházási elemeként két jelentősebb - a Rehabilitációs Osztály épületének és a Szülészet-Nőgyógyászat épületszintjeinek részleges rekonstrukcióját -, illetve néhány kisebb léptékű felújítási munkát emeltünk be, melyeket a 2007-2015 közötti időszakban - e célra elnyerhető uniós forrás híján - kénytelenek voltunk saját forrásból megvalósítani. Emellett az elmúlt 8-9 év olyan eszköz- és gépbeszerzései kerültek pályázatunkba, melyek a Központi Műtőben, az Ápolási Osztályon, valamint a Kórház, mint folyamatos üzem működtetésért felelős Üzemeltetési Osztályon váltak elengedhetetlenül szükségessé.

A 2015. december 31.-én lezárt projekt megvalósulását az Európai Unió és a Magyar Állam támogatta.

A projektről bővebb információt a http://www.rethy.hu honlapon olvashatnak. További információ kérhető Laukó Ervin műszaki és informatikai osztályvezetőtől. Elérhetőségei: +36 (30) 676 5650, laukoe@korhaz.rethy.hu.   

Dr. Becsei László

főigazgató főorvos